Palvelut

Monikanavaviestintää ja pikselin viilausta... ;-)

Monipuolinen graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on visioiden ja ideoiden tekemistä näkyväksi.

Suunnittelua ohjaavat asiakkaan tarpeet ja näkemykset, tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus ja loppukäyttäjäryhmä, erilaiset tekniset standardit ja vaatimukset (webohjelmointi, julkaisujärjestelmät, painotuotteissa materiaalit, painotavat ja värit), ja avoin mieli uuden kohtaamisessa.

Graafinen suunnittelu on aina ryhmätyötä. Asiakkaan toimialaan täytyy tutustua sekä ymmärtää viestinnän ja mainonnan merkitys siinä. Ja toteutuksista vastaa usein laajakin ammattiryhmä tekijöitä: suunnittelijat, copyt, valokuvaajat, ohjelmoijat, painotalot etc.

Logo, visuaalinen ilme ja identiteetti

Logolla/ liikemerkillä on tärkeä merkitys osana yritysidentiteettiä.

Se heijastaa yrityksen arvoja, toimintaperiaatteita ja yrityskuvaa. Logon väri ja muotokieli luovat suuntaviivat kaikkiin yrityksen käyttämiin viestintä- ja markkinointimateriaaleihin.

Visuaalisen ilmeen/ yritysilmeen suunnittelussa lähtökohtina ovat yrityksen ja viestinnän tarpeet, yrityksen toimiala ja toiminnan laajuus sekä asiakas- ja kohderyhmät. Kokonaisvaltainen yritysilme pitää sisällään kaikki yritysviestinnässä tarvittavat graafisen suunnittelun elementit, oli kyse sähköisestä tai painetusta mediasta.

Käyttöliittymä- ja websuunnittelu

Websivustoiden suunnittelijoilla on hauskaa, mutta onko kävijöillä?

Nykyään kaikilla on omat websivut, ollaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä/X:sssä, laitetaan videot Youtubeen tai Tiktokkiin, kuvat galleria-palveluihin, Powerpointit Slideshareen, uutiskirjeet MailChimppiin, käytetään pilvipalveluja kuten Dropbox tai iCloud jne... Otetaan koko internetavaruus haltuun.
Vai otetaanko?

Perinteisen websivuston ulkoasun ja toimintojen suunnittelun lisäksi muokkaan someprofiilit ja graafiset mainokset brändi-ilmeen mukaisiksi. Näin viestintä näyttää yhdenmukaiselta kaikissa medioissa.

Paino-, markkinointi- ja viestintämateriaalit

Sitä kädessäpidettävää, todentuntuista "mustaa valkoisella" -painotuotetta ei ole vieläkään digimedia tappanut!

Toisaalta: metsiä ei kannata kaataa sen takia, että meillä olisi esite tai käyntikortti jakaa muille, kun sen voi tehdä digitaalisestikin (vaikka pdf tai QR-koodina mobiilisti), joista löytyvät tarpeelliset tiedot.

 

Mutta, kun kirja, opas, vuosikertomus, messu- tai toimitilatuotteet ja muut taitetut materiaalit ovat osa kokonaisviestintää, niin silloin niihin kannattaa panostaa. Toki viraaliin viestintään ensisijaisesti paperin sijaan!

Ikoni-, sovelluskuvake- ja UI-suunnittelu

Olen suunnitellut ja toimittanut erilaisiin järjestelmiin sovellusikoneita, ohjelmiston käynnistyskuvia ja ohjelmistoikoneita. Erilaisten käyttöliittymien (user interface) visuaalinen suunnittelu kuuluu myös toimenkuvaan.

Tutustuminen ohjelmistotalojen järjestelmiin ja tuotteisiin on ollut perusedellytys ymmärtää kuvakkeen käyttötarkoitus ja toiminta kokonaisuudessa. Ikonin tehtävän ja idean tiivistäminen yhteen kuvakkeeseen on joskus haastavaa, mutta yhteistyössä ohjelmoijien kanssa suunnittelu on toiminut hyvin.

Harrastuksena valokuvaus

Luontovalokuvaus on ollut pitkään harrastus ja olen kuvannut myös tuotteita, henkilökuntaa, tapahtumia ja toimitiloja.


Luontokuvaus

Uusimmat luontokuvat löytyvät Instagramista »